Jak pracuję

Mam wystarczająco duże doświadczenie by określić własne zasady, którymi kieruję się w zarządzaniu projektami i ogólnie, w każdej pracy. Według mnie te właśnie czynniki decydują o tym, czy projekt zakończy się sukcesem, czy nie. Dlatego zwracam na nie uwagę w każdym projekcie, w którym biorę udział i dbam o to, by robili to inni członkowie zespołu i interesariusze.

  1. Przede wszystkim patrzę na moje projekty i produkty oczami ich interesariuszy i użytkowników. To zapewne najważniejszy czynnik wpływający na powodzenie, bo niezadowolenie użytkowników przyćmi każdy sukces. I w druga stronę: jeśli są zadowoleni i produkt przyjmuje się na rynku, problemy schodzą na drugi plan. Dlatego ich opinie są na wagę złota i mogą stanowić przewagę konkurencyjną.
  2. Określanie celów jest kluczowe dla powodzenia projektu. Bez konkretnych celów zespół po krótkim czasie zacznie kluczyć, a wyniki jego pracy niemal na pewno nie spełnią oczekiwań. Kiedy cele są precyzyjnie określone, ludzie w projekcie mogą się skupić na ich realizacji, zamiast zastanawiać się, co ma zostać dostarczone. Definiowanie to nie wszystko. Cele trzeba też przekazać wszystkim zainteresowanym.
  3. Zbędne zadania należy eliminować, ponieważ marnują czas ludzi i pieniądze firmy. Dotyczy to szczególnie długich spotkań, które nie przynoszą projektowi ani organizacji korzyści. Praca z tym samym zespołem nad wieloma projektami pozwala ich uczestnikom usprawnić procesy. Taki atut powinien zostać wykorzystany dla dobra zarówno projektu jak i organizacji.
  4. Nie ma lepszego sposobu na przywództwo niż dawanie przykładu. Dzięki temu członkowie zespołu doceniają twoją szczerość i często biorą z ciebie przykład, dzięki czemu nie trzeba określać zbyt wielu formalnych reguł. To naturalna zasada kierująca ludzką współpracą, którą streszcza powiedzenie: „nie czyń drugiemu co tobie niemiłe”.
  5. Pewne zasady trzeba jednak ustalić, w każdym projekcie i każdym zespole. Mogą być szczątkowe, ale powinny być przestrzegane. W przeciwnym razie bardziej zorganizowani uczestnicy szybko stracą motywację i przejmą nawyki swoich mniej ambitnych kolegów. Project manager powinien zadbać o to, by takie zasady zostały określone, przestrzegane i, jeśli trzeba, aktualizowane.
  6. W mojej pracy staram się rozumieć zadania po najdrobniejsze szczegóły. Dzięki temu lepiej rozumiem powiązania między zadaniami i mogę przewidzieć konsekwencje zmian w zakresie czy harmonogramie. Brak takiej wiedzy często powoduje opóźnienia i napiętą atmosferę w projektach IT. Project manager powinien precyzyjnie komunikować zakres innym zespołom i zewnętrznym interesariuszom.
  7. Powyższa zasada motywuje mnie do tego, by samemu testować wyniki moich projektów. Dzięki temu lepiej rozumiem produkt, nad którym pracuję, odkrywam często popełniane błędy i sposoby zapobiegania im. Poza tym dodatkowa para oczu przy testach nigdy nie zaszkodzi. Korzystanie z własnego produktu jest też idealnym sposobem na poznanie scenariuszy i tego, co mogą o nim myśleć użytkownicy.
  8. Rozmawiając z osobą zaangażowaną w projekt lub korzystającą z jego produktów skupiam się na ich oczekiwaniach i staram się zrozumieć co jest dla nich jego najważniejszym aspektem. Staram się mówić ich językiem, innym przy omawianiu technicznych wymagań z programistami, innym gdy rozmawiam z klientem o wyglądzie strony www.
  9. Poza zakresem i szczegółami technicznymi staram się rozumieć granice odpowiedzialności poszczególnych zespołów i ludzi. Takie „kto jest kim” pozwala mi ustalać priorytety, co jest szczególnie ważne przy stałej komunikacji mailowej z dziesiątkami oderwanych od siebie wiadomości. Nawet najlepsze odpowiedzi udzielone zbyt późno są bezużyteczne. Dlatego priorytetyzacja ma znaczenie.
  10. Wreszcie, ludzie w każdym zespole powinni się rozwijać pracując nad projektem. Najlepszy na to sposób to przejmowanie nowych zadań i uczenie się od osób mających większe doświadczenie na konkretnym polu. Praca z nowymi narzędziami i szukanie nowych sposobów rozwiązywania problemów opłaca się długofalowo, szczególnie w IT. Poza tym to sposób dla firmy na zadowolonych pracowników.