Doświadczenie / Umiejętności

Poniższa lista powinna dać Państwu ogólny obraz mojego doświadczenia zawodowego. Zawiera ona także szczegóły dotyczące mojej wiedzy w każdym z obszarów i tego, w jaki sposób można ją wykorzystać. Zakładki rozwijają się po kliknięciu na nie. Uzupełnieniem informacji na tej stronie jest kolejna, prezentująca typy firm i projektów, przy których pracowałem.

Zarządzanie Projektami

Technologie

Projektowanie

Pisanie

Inne